Bruksanvisning Pital Splitt

Les sikkerhetsdatablad og bruksanvisning før bruk!

Hvordan fjerne fjell selv?

PITAL SPLITT er en ekspanderende mørtel for sprekking/knusing av fjell, stein og betong.
Etter ekspansjon blir herdet Pital Splitt til tørt pulver. Kan benyttes innendørs og utendørs.
aldri blandes og fylles i lukket beholder.

Anbefalt hulldiameter:                                      30–40mm (maks 50mm)
Hullavstand:                                                     8-15x hulldiameter
Avstand fra hull til ytterkant av stein:              50% av hullavstand
Blandingsforhold vann:                                      1,3-1,5 liter pr. 5 kg Pital Splitt
Min hulldybde:                                                   30cm
Forbruk:                                                             ca. 1,45 kg pr. meter v/30mm hull

Bor hull i fjell eller steinen som ønskes delt iht. til beskrivelsene. Anbefalt minimumsdiameter er 30mm.
Ved borehull større enn 40mm må man vise ekstra forsiktighet ved temperatur over 15°C, da det er større
sjanse for hurtig reaksjon, og at Pital Splitt ekspanderer for hurtig og skytes ut av hullene. 
Det finnes alltid en liten risiko for utblåsning av hullene, derfor skal man dekke til hullene etter fylling
dersom man vil unngå at eventuell utblåsning treffer hus, biler og annet.

Fyll kaldt (kaldere enn 10 grader) vann i en bøtte og tilsett 1 pose (5kg) Pital Splitt gradvis under miksing.
Bland grundig! Fyll hullene i fjellet/steinen, og tildekk for å hindre regnvann i å skylle bort Pital Splitt fra
hullene. Vi anbefaler bruk av en kraftig plasstrømpe i hullene dersom det er tilsig av vann. Med denne
plasstrømpen kan man også fjerne fjell og stein under vann! Du finner alle dimensjonene av plaststrømper her.

Ekspansjon/sprekking skjer innenfor tidsrommet 12 timer til 2 døgn. Pital Splitt vil fortsette å ekspandere i inntil 14 døgn.
Anbefalt verneutstyr: vernebriller, støvmaske, hansker og heldekkende dress. Verneutstyr finner du her.

Recommended protective equipment

Type                      Temperaturområde
Sommer               +10ºC - +25ºC
Vinter                    - 10ºC - +15ºC

Viktig  Viktig!
Ikke la Pital Splitt lagres i temperaturer over 25ºC+, og ikke la stå i solen på varme dager, da dette øker temperaturen på Pital Splitt, som kan føre til for hurtig reaksjon.

Les sikkerhetsdatabladene nøye før bruk:

Safety Data Sheet Pital Splitt   

Her kan du laste ned bruksanvisningen i PDF format Bruksanvisning - Pital Splitt

Illustrasjoner:

 • Pital Splitting av Fjell
  Pital Splitting av Fjell
  Anbefalt hulldiameter (HD): 30-40mm (Maks 50mm)
  Avstand mellom hullene (D) og (L): HD x 8-15
  Hulldybde til ønsket ferdig nivå + 20cm
 • Pital Splitting Grøft
  Pital Splitting Grøft
  Anbefalt hulldiameter (HD): 30-40mm (Maks 50mm)
  Avstand mellom hullene (D) og (L): HD x 8-15
  Hulldybde til ønsket ferdig nivå + 10 cm
  Tips: Fylling #1 først deretter nr #2 etter ca 12-48 timer
 • Pital Splitting av fjelltopp
  Pital Splitting av fjelltopp
  Anbefalt hulldiameter (HD): 30-40mm (Maks 50mm)
  Avstand mellom hullene (L): HD x 8-15 avhenger av hulldiameter og steinhardhet
  Hulldybde (D) 60% - 90% av steinhøyde
 • Illustrasjon av borehull - Pital Splitting av Basseng
  Pital Splitting av Basseng
  Anbefalt hulldiameter (HD): 30-40mm (Maks 50mm)
  Avstand mellom hullene (L1): HD x 8-15
  Avstand mellom hullene (L2): HD x 8-15
  Avstand mellom hullene (L3): HD x 8-15
  Avstand mellom hullene (L4): HD x 8-15
  Tips: Fyll ut nr.1 først, deretter de andre etter ca 12-48 timer.
 • Illustrasjon av borehull - Pital Splitting av stein > 1 m³
  Pital Splitting av stein > 1 m³
  Anbefalt hulldiameter (HD): 30-40mm (Maks 50mm)
  Avstand mellom hullene (L): HD x 8-15 avhenger av hulldiameter og steinhardhet
  Hulldybde 60% - 90% av steinhøyde
 • Illustrasjon av borehull - Pital Splitting av stein < 1 m³
  Pital Splitting av stein < 1 m³
  Anbefalt hulldiameter (HD): 30-40mm (Maks 50mm)
  Avstand mellom hullene (L): HD x 8-15 avhenger av hulldiameter og steinhardhet
  Hulldybde 60% - 90% av steinhøyde

Trenger du hjelp for å komme igang med ditt prosjekt?

Send oss gjerne detaljert informasjon om ditt prosjekt så setter vi gjerne opp et uforpliktende tilbud til deg på produktene du trenger for å fjerne fjell eller stein. Gode tips og råd får du på kjøpet. Ta gjerne kontakt med oss her

Bilder fra fornøyde kunder:

Se også vårt galleri av kundebilder her

 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk