Bruksanvisning Pital Splitt

Les sikkerhetsdatablad og bruksanvisning før bruk!

PITAL SPLITT er en ekspanderende mørtel for sprekking / knusing av fjell,stein og betong.
Etter ekspansjon blir herdet Pital Splitt til tørt pulver. Kan benyttes innendørs og utendørs.
Må aldri blandes å fylles i lukket beholder.

Anbefalt hull diameter:                                      30-50mm (min 25mm)
Hullavstand:                                                     8-15x hulldiameter
Avstand fra hull til ytterkant av stein:              50% av hullavstand
Blandingsforhold vann:                                      1,3-1,5 ltr pr 5kg Pital Splitt
Min hulldybde:                                                   30cm
Forbruk:                                                             ca1,45kg pr mtr v / 30mm hull

Fyll vannet i en bøtte og tilsett 1 pose (5kg) Pital Splitt gradvis under miksing. Bland grundig!
Fyll hullene og tildekk for å hindre regnvann i å skylle bort Pital Splitti hullene. 

Ekspansjon / sprekking skjer innen 12 timer til 2 døgn. Pital Splitt vil fortsette å ekspandere i inntil 14 døgn.
Anbefalt verneutstyr: Vernebriller, Støvmaske, Hansker og Heldekkende dress.

Recommended protective equipment

Type                      Temperaturområde
Sommer               +10ºC - +25ºC
Vinter                    - 10ºC - +15ºC

Les sikkerhetsdatabladene nøye før bruk:

Safety Data Sheet Pital Splitt   

Bruksanvisning Pital Splitt

Illustrasjoner:

 • Pital Splitting av Fjell
  Pital Splitting av Fjell
  Anbefalt hulldiameter (HD): 30-50mm (Minimum 25mm)
  Avstand mellom hullene (D) og (L): HD x 8-15
  Hulldybde til ønsket ferdig nivå + 20cm
 • Pital Splitting Grøft
  Pital Splitting Grøft
  Anbefalt hulldiameter (HD): 30-50mm (Minimum 25mm)
  Avstand mellom hullene (D) og (L): HD x 8-15
  Hulldybde til ønsket ferdig nivå + 10 cm
  Tips: Fylling #1 først deretter nr #2 etter ca 12-48 timer
 • Pital Splitting av fjelltopp
  Pital Splitting av fjelltopp
  Anbefalt hulldiameter (HD): 30-50mm (Minimum 25mm).
  Avstand mellom hullene (L): HD x 8-15 avhenger av hulldiameter og steinhardhet.
  Hulldybde (D) 60% - 90% av steinhøyde.
 • Illustrasjon av borehull - Pital Splitting av Basseng
  Pital Splitting av Basseng
  Anbefalt hulldiameter (HD): 30-50mm (Minimum 25mm)
  Avstand mellom hullene (L1): HD x 8-15
  Avstand mellom hullene (L2): HD x 8-15
  Avstand mellom hullene (L3): HD x 8-15
  Avstand mellom hullene (L4): HD x 8-15
  Tips: Fyll ut nr.1 først, deretter de andre etter ca 12-48 timer.
 • Illustrasjon av borehull - Pital Splitting av stein > 1 m³
  Pital Splitting av stein > 1 m³
  Anbefalt hulldiameter (HD): 30-50mm (Minimum 25mm).
  Avstand mellom hullene (L): HD x 8-15 avhenger av hulldiameter og steinhardhet.
  Hulldybde 60% - 90% av steinhøyde.
 • Illustrasjon av borehull - Pital Splitting av stein < 1 m³
  Pital Splitting av stein < 1 m³
  Anbefalt hulldiameter (HD): 30-50mm (Minimum 25mm).
  Avstand mellom hullene (L): HD x 8-15 avhenger av hulldiameter og steinhardhet.
  Hulldybde 60% - 90% av steinhøyde.

Kundebilder: 

 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk
 • Bilde av Pital splitt i bruk