Bruksanvisning Pital Splitt

Fjern fjell og stein selv uten bruk av sprengstoff.

1. Borr hull fra 25mm i fjellet/steinen. Avstand mellom hullene er 8-15x hulldiameter avhenger av fjellets hardhet og utforming. Dybden på hullene må være minimum 10cm lavere en ønsket nivå.

2. Ved behov for flere rader med borehull, fylles de ytterste 2 radene først. Etter 12-24 timer fylles de neste radene slik at fjellet får begynt å bevege seg mot en fri side.

3. Bland pulveret med KALDT vann (1.4 liter pr 5kg anbefales) å hell i hullene.


Fjellet sprekker innen 12timer til et par dager alt etter hardhet, temperatur og fuktighet.

Anbefalt Hulldiameter: 30-80mm (min 25mm)
Hullavstand: 8-15x hulldiameter
Avstand fra hull til ytterkant av stein: 50% av hullavstand
Forbruk: ca 1,45kg pr mtr v/30mm hull

HUSK Verneutstyr! Benytt Hansker, Støvmaske og vernebriller!