Bruksanvisning Fjellkiler

Hvordan sprekke fjell og steiner med fjellkiler.

Fremgangsmåten er svært enkel.

  1.       Bor hull i steinen lik kilens størrelse (Hulldybden må være slik at kilen ikke kan nå bunn når den slås ned.
  2.       Avstanden mellom kilene skal være +/- 1 kilelengde.
  3.       Smør kilene med egnet fett. Vi anbefaler Mobile Mine XHP322
  4.       Plasser kilene i hullene, alle skal stå i samme retning slik du ønsker at steinen skal deles.
  5.       Slå på kilene med en kraftig hammer, slå jevnt mellom kilene slik at trykket fordeler seg likt på hver kile. Du kan lett høre forskjellen i lyden fra kilene når du slår, alt etter hvor mye press det er på hver kile.

 Husk når du skal bore i stein / fjell å bruke hørselvern og vernebriller. Støvmaske er også anbefalt..