Bruksanvisning Fjellkiler

Stor stein delt med fjellkiler fra riktighandel.no
Hvordan sprekke fjell og steiner med fjellkiler
Stein delt med fjellkiler fra pital

Instruksjoner steg for steg

1. Bor hull i fjellet/steinen
2. Smør inn fjellkilene med fett.
3. Plasser fjellkilen(e) i hullet
4. Slå på fjellkilene med en hammer til steinen sprekker.

Se vårt store utvalg av fjellkiler her: Fjellkiler

Oppbygging

En fjellkile (kilesett) består av 1 kile, 2 blekk og 1 gummi ring. Blekkene er bredere i bunnen en i toppen og har en kant øverst hvor de hviler på steinen. Når blekkene er plassert inntil kilen er diameteren den samme i topp og bunn. På grunn av vinkelen på blekkene og kilen vil diameteren utvide seg etter hvert som man slår ned kilen.

Hvordan sprekke fjell og steiner med fjellkiler?
Fremgangsmåten er svært enkel.

 

Boring:

Bor hull i steinen lik kilens størrelse.
Hulldybden må være slik at kilen ikke kan nå bunnen av hullet i steinen eller fjellet når den slås ned.
Det er viktig å bruke et kvalitets bor beregnet for boring i fjell og stein.

Anbefalte bor størrelser

SDS-Plus fjellbor

SDS-Max fjellbor

Luft/Bensin bor

14-20mm

14-32mm

20-38mm

Vi anbefaler SDS-Plus på dimensjoner fra 14-20mm og SDS-Max på alle dimensjoner fra 14-32mm.
For effektiv sprekking av stein med fjellkiler fra 28-38mm anbefales det å bruke trykkluft bor eller bensindrevne bormaskiner, da vil du spare mye tid på selve boringen som går vesentlig raskere sammenlignet med elektrisk boring.

Avstanden mellom hullene skal være +/- 1 kilelengde. Dette avhenger av størrelsen på steinen, bergarten og hvordan du ønsker å dele den.

Smøring av fjellkiler med fett

Smør kilene med egnet fett. Vi anbefaler Mobile Mine XHP322 eller tilsvarende fett som har et høyt innhold av grafitt. Ved å smøre inn kilene med fett forlenger du levetiden på fjellkilene samtidig som sprengkraften øker drastisk da friksjonen mellom kilen og blekkene reduseres betydelig.

Plassering av fjellkiler

Plasser kilene i hullene, alle skal stå i samme retning slik du ønsker at steinen skal deles.
Slå på kilene med en kraftig hammer, slå jevnt mellom kilene slik at trykket fordeler seg likt på hver kile. Du kan lett høre forskjellen i lyden fra kilene når du slår, alt etter hvor mye press det er på hver kile.

Splitting av stein over bakkenivå

Ved splitting av stein over bakkenivå med fjellkiler kan man forsøke med 1 fjellkile først i midten av steinen alt etter størrelse på stein og fjellkile. Om steinen ikke sprekker kan man da borre to nye hull ett på hver side med ca. en fjellkile lengde i avstand. Deretter kan man forsøke å slå på disse kilene med hammeren, om steinen fortsatt ikke sprekker kan man gjenta prosessen ovenfor med 2 nye hull frem til steinen sprekker. På denne måten kan man spare mye tid til boring dersom man er heldig å klarer å kløyve steinen tidlig.

Verneutstyr – HMS

Husk når du skal bore i stein / fjell å bruke egnede kvalitets hørselvern og vernebriller. Støvmaske er også anbefalt. Vårt utvalg av verneutstyr finner du her: Verneutstyr

Det er også viktig å bruke en skikkelig borhammer å stå stødig, påse at bormaskinen har fungerende sikkerhetsfunksjoner for å fri boret dersom den kiler seg fast.

Kundebilder:

  • Bilde av fjellkiler i bruk
  • Bilde av fjellkiler i bruk
  • Kundebilde
  • Kundebilder
  • Bilde av fjellkiler i bruk
  • Bilde av fjellkiler i bruk