Bruksanvisning Fjellkiler

Stor stein delt med fjellkiler fra riktighandel.no
Hvordan sprekke fjell og steiner med fjellkiler?
Stein delt med fjellkiler fra pital

Hvordan kile stein med fjellkiler?

Instruksjoner steg for steg:

1. Bor hull i fjellet/steinen
2. Smør inn fjellkilene med fett
3. Plasser fjellkilen(e) i hullet
4. Slå på fjellkilene med en hammer til steinen sprekker.

Se vårt store utvalg av fjellkiler her: Fjellkiler

Oppbygging av fjellkiler

En fjellkile (kilesett/sprengkile/steinkile) består av en kile, to blekk og en gummiring. Blekkene er bredere i bunnen enn i toppen, og har en kant øverst, hvor de hviler på steinen. Når blekkene er plassert inntil kilen er diameteren den samme i topp og bunn. På grunn av vinkelen på blekkene og kilen vil diameteren utvide seg etter hvert som man slår ned kilen.

Hvordan sprekke fjell og steiner med fjellkiler?
Fremgangsmåten er svært enkel.

Boring før bruk av fjellkile:

Bor hull i steinen lik kilens størrelse.
Hulldybden må være slik at kilen ikke kan nå bunnen av hullet i steinen eller fjellet når den slås ned.
Det er viktig å bruke et kvalitetsbor beregnet for boring i fjell og stein.

Anbefalte bor størrelser

SDS-Plus fjellbor

SDS-Max fjellbor

Luft/Bensin bor

14-20mm

14-32mm

20-38mm

Vi anbefaler SDS-Plus på dimensjoner fra 14-20mm og SDS-Max på alle dimensjoner fra 14-32mm.
For effektiv sprekking av stein med fjellkiler fra 28-38mm, anbefales det å bruke trykkluftbor eller bensindrevne bormaskiner Da vil du spare mye tid på selve boringen, som går vesentlig raskere sammenlignet med elektrisk boring.

Avstanden mellom hullene skal være +/- lengden på en fjellkile. Dette avhenger av størrelsen på steinen, bergarten og hvordan du ønsker å dele den.

Smøring av fjellkiler med fett

Smør kilene med egnet fett. Vi anbefaler Mobile Mine XHP322 eller tilsvarende fett, som har et høyt innhold av grafitt. Ved å smøre inn kilene med fett forlenger du levetiden på fjellkilene, samtidig som sprengkraften øker drastisk, da friksjonen mellom kilen og blekkene reduseres betydelig.

Plassering av fjellkiler

Plasser kilene i hullene. Alle skal stå i samme retning slik du ønsker at steinen skal deles.
Slå på kilene med en kraftig hammer. Slå jevnt mellom kilene, slik at trykket fordeler seg likt på hver kile. Du kan lett høre forskjellen i lyden fra kilene når du slår, alt etter hvor mye press det er på hver kile.

Hvordan splitte stein over bakkenivå med fjellkiler?

Ved splitting av stein over bakkenivå med fjellkiler, kan man forsøke med én fjellkile førs,t i midten av steinen, alt etter størrelse på stein og fjellkile. Om steinen ikke sprekker kan man da bore to nye hull - ett på hver side - med ca. en fjellkiles lengde i avstand. Deretter kan man forsøke å slå på disse kilene med hammeren. Om steinen fortsatt ikke sprekker kan man gjenta prosessen ovenfor med to nye hull, frem til steinen sprekker. På denne måten kan man spare mye tid til boring dersom man er heldig, og klarer å kløyve steinen tidlig.

Verneutstyr – HMS

Når du skal bore i stein/fjell, også når du skal bruke fjellkiler, må man bruke egnede kvalitetshørselsvern og vernebriller. Støvmaske og hansker er også anbefalt.
Vårt utvalg av verneutstyr finner du her: Verneutstyr

Det er også viktig å bruke en skikkelig borhammer,  og stå stødig Påse at bormaskinen har fungerende sikkerhetsfunksjoner for å fri boret dersom den kiler seg fast.

Vanlige spørsmål:

Kan fjellkiler brukes flere ganger?

Ja, Fjellkiler kan brukes mange ganger. Passer du på å smøre fjellkilene med egnet fett, vil de kunne vare veldig lenge.

Hvilket fett anbefaler dere til å smøre fjellkiler med?

Vi anbefaler fett med høyt grafitt innhold. Vi leverer fett fra Mobil1 XHP Mine, som er et spesial fett til bergverksdrift. Det finner du her.

Hvilken dimensjon skal jeg velge på fjellkiler?

Dette avhenger av hvor stor stein du skal dele, samt hvilket utstyr du har tilgjengelig for boring i fjell. Har du en mindre borhammer, anbefaler vi å bruke mindre kiler ettersom det er boringen i fjell som er mest tidkrevende. Har du SDS-Plus borhammer anbefaler vi fjellkiler fra 14-20mm, har du SDS-Max borhammer anbefaler vi 14-28mm kiler. Det er fullt mulig å bruke større kiler en det vi anbefaler, det vil bare være noe mindre effektivt, og boringen i fjellet vil ta lengre tid.

Hvor mange fjellkiler trenger jeg?

Dette avhenger av om man skal dele steiner, eller fjerne deler av fjell. Å dele steiner i mindre biter krever mindre kiler enn f.eks å lage fine rette kutt i fjell eller større steiner.

På generelt grunnlag anbefaler vi følgende:

Fjellkiler 14-16mm 10-12 stk.
Fjellkiler 18-24mm 6-10 stk.
Fjellkiler 28mm+  5-10 stk. 

Kundebilder etter bruk av fjellkiler:

Se også vårt galleri av kundebilder her

  • Bilde av fjellkiler i bruk
  • Bilde av fjellkiler i bruk
  • Kundebilde
  • Kundebilder
  • Bilde av fjellkiler i bruk
  • Bilde av fjellkiler i bruk