Pital Splitt til Fjellsprekking

Pital Splitt er en ekstremt kraftig ekspanderende mørtel til å knuse alle typer fjell og stein.
Vi har solgt dette produktet i mange år med utelukkende positive tilbakemeldinger.
Se gjerne vår guide / bruksanvisning her