Pital Splitt til Fjellsprekking

Pital Splitt er en ekstremt kraftig ekspanderende mørtel til å knuse alle typer fjell og stein. Knuser Granitt, Marmor og alle andre bergarter raskt og enkelt.
Vi har solgt Pital Splitt  i mange år med utelukkende positive tilbakemeldinger fra både profesjonelle entrepenører og hobby brukere.
Det finnes mange varianter på markedet med forskjellig kvalitet og styrke, og vi har siden dag 1 alltid forhandlet den sterkeste varianten som knuser alt, alltid!
Husk å les igjennom vår guide / bruksanvisning her, som gir deg gode tips og råd til fjerning av fjell og stein.