SDS-Plus vs SDS-Max

Hva er forskjellen på SDS-Plus og SDS-Max?

Størrelsen på enden av boret / innfestningen til bormaskinen. SDS-Plus har en diameter på 10mm, og SDS-MAX har en diameter på 18mm på borskaftet.

Sammenligning av SDS-Plus og SDS-Max

Sammenligning av SDS-Plus og SDS-Max

Illustrasjonsfoto.
SDS-Max innfestning: Diameter 18mm
SDS-Plus Innfestning: Diameter 10mm

SDS

BOSCH er oppfinneren bak SDS patenten fra 1975, opprinnelige sds bor er tilsvarende sds-plus og passer overens med hverandre. SDS-Max kom senere 1985 og er beregnet for større maskiner med tilsvarende større hulltaking, selv om SDS-Max også kan brukes på mindre dimensjoner. SDS-Max er vanlig for maskiner fra 5kg og oppover.

Det unike med låsemekanismen til et sds bor sammenlignet med en tradisjonell chuck er at chucken ikke kan løsne under boring, heller ikke under reversering av dreieretningen. Dette skyldes at borenes ende er utstyrt med et spor som glir på en låsemekanisme inne i chucken på borhammeren.

For å løsne boret fra borhammeren trekkes eller vris (alt etter fabrikat og modell) låseringen på enden av borhammeren for å løse ut boret.

Hva er forskjellen på et vanlig Betongbor og Fjellbor.

Forskjellen er materialvalg i skaft og skjær, i noen tilfeller er det også annen geometri på gjengene på boret for å transportere ut fjell/stein støv som er grovere og kiler seg lettere en betongstøv.

Alle våre fjellbor kan brukes som betongbor i betong, men bor som er merket spesifikt som betongbor anbefales ikke til fjellboring.

Hvordan bore i fjell/betong med slagdrill.

Det er viktig å bruke rett type bor til jobben som skal utføres, skal man bore i fjell eller stein må man ha et bor med rett materialkvalitet som tåler den høye belastningen dette medfører.

Det er viktig å la maskinen jobbe selv og ikke påføre for mye vekt på maskinen, da dette øker slitasjen uten å effektivt øke borehastigheten.

Bor bør ikke kjøles med vann under/etter boring, dette fordi et bor er bygget opp av forskjellige materialkvaliteter som endrer seg forskjellig med rask temperatur endring. Det kan føre til at skjærene slipper i fra skaftet. Derfor anbefales det å ha flere bor i samme størrelse om man skal bore en del slik at man kan veksle mellom borene for å unngå overoppheting, på denne måten vil borrene som er brukt få en mer forsiktig nedkjøling en ved bruk av vann.

Levetiden på borene vil øke betraktelig om man veksler mellom borene for hvert hull, og det blir mye billigere i lengden en å slite ut 1 og 1 bor.