Valg av brannvarslere

Hvilke krav er det til røykvarslere i min bolig?

Forskrift om brannforebygging
§ 7.Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig
Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

  • Det skal være minst en detektor pr etasje

  • Det er i tillegg krav til at detektorene skal dekke Stue, Kjøkken, Sone utenfor teknisk rom og sone utenfor soverom.

  • Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

TEK 17 stiller også strengere krav en Forskriften for boliger som er byggemeldt før 01.01.2017 b.l.a:

  • Røykvarsler skal ha 230v tilførsel med batteri backup. Cavius 230v

Det er allikevel anbefalt og ha seriekoplede røykvarslere i alle soverom, da det i lukkede rom vil ta lang tid før røykvarsleren i sonen utenfor soverommet reagerer, denne tiden er selvsagt svært verdifull med tanke på muligheter for slokking eller tilgjengelig tid for rømmning.

I følge DSB (Link: https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2020/650-000-roykvarslere-bor-byttes/) er det 650.000 røykvarslere i Norge som bør byttes.
I Norge har det i snitt vært 9 branner i bygningsmasse hver eneste dag siden år 2000.

Større rom

Maks anbefalt dekningsområde for 1 røykvarsler er 60m2, og avstanden mellom 2 røykvarslere bør ikke overstige 12 meter

Hvilken type brannvarsler skal jeg velge?

Seriekoplet, optisk, trådløs, netttilkoplet ?

Det anbefales å bruke optiske og seriekoplede varslere, fordelen med optiske brannvarslere er at de raskt detekterer alle typer branner. Ved at røykvarslerne er seriekoplet vil deteksjon på en røykvarsler aktivere alarmen i alle andre røykvarslere som er sammenkoplet slik at de som oppholder seg i boligen blir oppmerksom på deteksjonen uansett hvor man er i boligen.

Har røykvarslere begrenset levetid?

Ja, røykvarslere bør byttes ut etter 8-10år, sjekk baksiden av røykvarsleren for produksjons dato. Ser du tegn på skader, misfarging eller tilsmussing av fett og/eller støv som ikke enkelt lar seg fjerne bør du bytte uavhengig av alder.

Hvor ofte bør man teste røykvarslere?

En gang pr år minimum, og alltid etter man har byttet batteri

Hvordan vedlikeholde røykvarslere?

Rengjør røykvarslerne minst en gang hvert år, du kan bruke en støvsuger på lav styrke men man må være forsiktig så man ikke skader elektronikken inne i røykvarsleren. 

Betydningen av tidlig varsling

Å ha en funksjonell røykvarsler kan være forskjellen mellom liv og død. Tidlig varsling gir deg de verdifulle sekundene som er nødvendige for å komme deg i sikkerhet og kan bidra til å redde liv.

Hvor skal røykvarslerne plasseres?

Unngå å plassere røykvarslere nær vinduer, dører eller ventilasjonskanaler hvor trekk kan hindre røyk i å nå sensorene.
Røykvarslere bør om mulig ikke installeres i nærheten av kjøkkenet for å unngå falske alarmer fra steking, her kan man til fordel installalere en varmedetektor som ikke slår ut å gir faslke brannalarmer fra f.eks damp og steikeos.

Miljøhensyn

Gamle røykvarslere skal ikke kastes med vanlig husholdningsavfall på grunn av de miljøskadelige materialene de kan inneholde. Finn ut hvordan du kan resirkulere eller avhende gamle røykvarslere på en miljøvennlig måte i ditt område.

Tips:

Foruten å ha funksjonelle røykvarsler, er det også viktig å ha en brannsikkerhetsplan for familien. Regelmessige brannøvelser og kjennskap til rømningsveier kan være livreddende.

Husk! Les alltid bruksanvisningen nøye før du monterer en røykvarsler.